Regulamin

 1. Doba zaczyna się od godz. 14.00, a kończy o godz. 12.00.
 2. Rezerwacji dokonuje się telefonicznie pod numerem 60 77 44 501 lub na e-mail chyrowa@poczta.onet.eu.
 3. Po uzgodnieniu terminu i ceny, dokonuje się wpłaty zadatku w terminie 7 dni od rezerwacji telefonicznej lub internetowej na konto bankowe.
 4. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionego zadatku za pobyt w określonym terminie. Jednocześnie wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.
 5. Nie wpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji. Wpłata pozostałej części należności musi być uregulowana gotówką na miejscu w dniu przyjazdu.
 6. W przypadku wcześniejszego wyjazdu z przyczyn niezależnych od obiektu, pobrana należność za pobyt nie podlega zwrotowi.
 7. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go gości.
 8. Gość powinien zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 9. Po godzinie 22.00 w domku nie mogą przebywać osoby odwiedzające naszych gości bez wcześniejszego uzgodnienia z właścicielem obiektu. Przy naruszeniu tego punktu regulaminu właściciele mogą odmówić dalszego pobytu swoim Gościom. Pobrana należność nie ulega zwrotowi!
 10. Gość otrzymuje do swojej dyspozycji komplet kluczy do domku, które zobowiązany jest zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zagubienie lub zniszczenie kluczy nakłada na niego obowiązek zapłaty w wysokości 50 PLN.
 11. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie gospodarz ma prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
Napisz do nas